หน้าหลัก >

การจัดส่งสินค้า และการยกเลิกคืนสินค้า

นโยบาย การจัดส่งสินค้า การคืนสินค้า และการคืนเงิน

การจัดส่งสินค้า

น้ำหนัก ราคา
ไม่เกิน 2 กิโลกรัม 55 THB
ไม่เกิน 5 กิโลกรัม 85 THB
ไม่เกิน 10 กิโลกรัม 115 THB
ไม่เกิน 15 กิโลกรัม 185 THB
ไม่เกิน 20 กิโลกรัม 250 THB

รอบการส่งสินค้าของทางร้าน

รอบการส่งสินค้าของทางร้าน

สินค้าที่จำหน่ายบนเว็บไซต์ของเรา สามารถขอคืนสินค้าและขอคืนเงินได้ทั้งหมด ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ลูกค้า ได้รับสินค้า โดยมีเงื่อนไข รายละเอียดดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการคืนสินค้า

วิธีการคืนสินค้า

วิธีการคืนเงิน